Nero MediaHome 24.5.1.43

Nero MediaHome 24.5.1.43

Nero AG – 52,7MB – Freeware
ra khỏi 7 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Nero MediaHome 4 cho phép bạn thưởng thức nội dung phương tiện truyền thông kỹ thuật số trong suốt mạng gia đình được kết nối của bạn. Bạn có tất cả các MP3 của bạn được lưu trữ trên máy tính của bạn, nhưng muốn dòng chúng vào bên ngoài của bạn? Bạn muốn xem phim trong phòng khách mà bạn đã lưu trữ trên PC trong văn phòng? Với Nero MediaHome 4, bạn có thể dòng tất cả các phương tiện truyền thông kỹ thuật số của bạn một cách dễ dàng và không dây trong suốt nhà của bạn! Các tính năng hiện đại đảm bảo nhạc, video và tệp ảnh tương thích trên tất cả các thiết bị được hỗ trợ của bạn, bất kể định dạng nào. Bây giờ bạn có thể phát trực tuyến nội dung phương tiện kỹ thuật số yêu thích của mình đến các thiết bị tương thích, bao gồm xbox 360™ và PLAYSTATION® 3 game console.. Các tính năng phân loại trực quan trong Nero MediaHome 4 làm cho việc tổ chức các tệp đa phương tiện của bạn trở nên nhanh chóng!

Tổng quan

Nero MediaHome là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Nero AG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 942 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Nero MediaHome là 24.5.1.43, phát hành vào ngày 27/02/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/11/2007.

Nero MediaHome đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 52,7MB.

Người sử dụng của Nero MediaHome đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Nero MediaHome!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 942 UpdateStar có Nero MediaHome cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại